U bent hier  ›Home› 

Het project Diagnose Car

Diagnose Car : de technologische schakel tussen onderwijs en industrie

De technologie evolueert zo snel in de auto-industrie dat jongeren al vanop de schoolbanken doordrongen moeten raken van levenslang leren. Wie carrière wil maken in de automobielsector, moet weten dat een schooldiploma enkel een goede start kan garanderen. De bijdrage van Diagnose Car bestaat in scholen toegang geven tot een variatie van moderne auto’s met netwerktechnologie, diagnoseapparatuur en technische gegevens. Alle deelnemende leerkrachten krijgen Train the trainersessies ifv de wagens die ze ontvangen. Door deze professionalisering van het onderwijs (leerkrachten en materiaal) geven we leerlingen de nodige basiscompetenties en blijven scholen bij in een snel evoluerende sector.

De auto’s en apparatuur worden telkens voor een periode van 10 weken ter beschikking gesteld aan een school en worden na die periode gecontroleerd, opgehaald en vervolgens overgebracht naar de volgende school. Zo kunnen alle leerlingen op een kwaliteitsvolle manier oefenen met de moderne wagens en apparatuur.

Maar het project Diagnose Car is meer dan alleen maar voertuigen en diagnoseapparatuur poolen.

We bieden eveneens:

 • Een platform om technische informatie/kennis te delen
 • Leerkrachtenopleiding door deelnemende partners
 • Samenwerking met hogescholen
 • Korting op aankoop van materialen

Via een login op de website www.diagnosecar.be worden heel wat mogelijkheden ter beschikking gesteld.

Historiek

Een werkplaats up-to-date houden is voor nijverheidsscholen geen eenvoudige klus. De techniek evolueert snel, maar het budget van de scholen groeit niet evenredig mee. Zo kon tot voor kort een werkplaats autotechnieken al lang niet meer tippen aan de onderhoudswerkplaats van de gemiddelde merkgarage. Een initiatief van leraar autotechnieken Dirk Goyvaerts van TSM in Mechelen bracht daar echter verandering in. Hij legde met het nodige succes contact met invoerders van enkele grote automerken, overlegde met collega’s van andere scholen en diende een projectvoorstel in bij RTC Antwerpen om moderne wagens met diagnoseapparatuur gratis ter beschikking te stellen van scholen uit de provincie Antwerpen.

Het project loopt sinds september 2009 en bereikte in zijn eerste fase jaarlijks zo’n 350 leerlingen in 20 scholen.

Diagnose Car bleek al gauw een succes. Interesse groeide zowel bij de scholen als bij de invoerders en leveranciers. Sinds schooljaar 2013-2014 verwierf het project voldoende materiaal om niet alleen Antwerpse maar alle geïnteresseerde Vlaamse scholen te betrekken.
Op 13/09/2013 vond een grootse kick off plaats voor alle Vlaamse scholen die 6 TSO autotechnieken of 7 BSO auto aanbieden. Meer dan 600 leerlingen en begeleiders maakten kennis met het projecten en volgden workshops.

Vanaf januari 2014 zijn in totaal 29 wagens in omloop.
Vanaf 2014-2015 nemen 72 Vlaamse scholen deel. Dat is 94% van de Vlaamse scholen die autotechnieken aanbieden.

Een hecht partnerschap met de auto industrie

Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs beperkt zich niet tot het gratis aanbieden van infrastructuur en materiaal door bedrijven. Een echt partnerschap krijg je pas als scholen en bedrijven zich betrokken voelen bij het geheel van een project.

Vaak begint het wel met het ter beschikking stellen van nieuw technologisch materiaal, maar even belangrijk is het ontstaan van een heel nieuw netwerk door overleg tussen partners onderling, de inbreng van expertise, het uitwisselen van informatie en het voorzien van opleidingen.

Een partnerschap in Diagnose Car betekent dat de automerken en andere partners samen met de verschillende RTC’s investeren in het schenken van auto’s en diagnose apparatuur, het ter beschikking stellen van technische gegevens, het organiseren van cursussen en het deelnemen aan vergaderingen.

Ook leveranciers van universele diagnoseapparatuur zorgen voor een belangrijke bijdrage in Diagnose Car door het schenken van apparatuur, het geven van opleidingen aan leerkrachten en het deelnemen aan vergaderingen.

Bedrijven, die leerlingen laten kennismaken met nieuwe systemen, stellen niet alleen materiaal maar ook hun expertise ter beschikking.

Hogescholen ontwikkelen oefen- en testmateriaal voor de leerlingen die deelnemen aan Diagnose Car.

De steun van de sector geeft het project geloofwaardigheid en bekendheid bij het grote publiek. Bovendien schonk ook Febiac een elektrische auto aan het project, zodat de leerlingen en leerkrachten meteen ook de kans krijgen om kennis te maken met duurzame en milieuvriendelijke technologie. Bij de uitbereiding van het project naar heel Vlaanderen is Febiac een structurele partner geworden, die middelen en personeel inzet voor het welslagen van Diagnose Car.

De rol van de Vlaamse RTC’s

Elke Vlaamse provincie heeft een RTC, een regionaal technologisch centrum, dat de brug vormt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met middelen van het departement onderwijs zet het RTC in de eigen provincie projecten op om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en opleidingen in TSO en BSO te ondersteunen en promoten. Dat kan door hoogtechnologische infrastructuur ter beschikking te stellen van scholen, train the trainers voor leerkrachten en opleidingen voor leerlingen te organiseren, werkplekleren en stage te stimuleren en promotieacties op te zetten of te ondersteunen.

Het project Diagnose Car is een typevoorbeeld van een RTC-project. Het idee van het project kwam van buitenaf, in dit geval van een leraar autotechnieken, werd goedgekeurd op de RTC-adviesgroep, waarin zowel vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven als het onderwijs zetelen en werd opgenomen in het jaaractieplan, waardoor het kon uitgewerkt worden. De concrete uitwerking en de coördinatie bleef in handen van de leraar, het eigenlijke beheer kwam in handen van RTC netwerk.

De coördinatie van Diagnose Car is in handen van Dirk Goyvaerts, leraar autotechnieken in TSM in Mechelen. Hij leidt het project, onderhoudt contacten met alle partners, is het aanspreekpunt voor nieuwe ideeën en problemen, regelt alle logistieke zaken, beheert de website en regelt de opleidingen voor leerkrachten.

De meerwaarde van Diagnose Car

De technologie evolueert zo snel in de auto-industrie dat jongeren al vanop de schoolbanken doordrongen moeten raken van levenslang leren. Wie carrière wil maken in deze sector, moet weten dat je schooldiploma je enkel een goede start kan garanderen. Die goede start krijgen de leerlingen die deelnemen aan Diagnose Car. Door scholen toegang te geven tot moderne auto’s met recente technieken, diagnoseapparatuur en technische gegevens van de verschillende automerken en door Train the trainersessies voor leerkrachten te organiseren verwerven leerlingen de nodige basiscompetenties en blijven scholen bij in een snel evoluerende sector.

Voor de auto-industrie is een goede samenwerking met de merken en ook de scholen onderling een grote meerwaarde. Leerlingen leren werken op alle merken en niet alleen op die merken waar de school toevallig een bevoorrechte relatie mee heeft. Door de auto’s in een roulatiesysteem te steken, weten de automerken ook dat hun auto’s door alle leerlingen uit de hele provincie gebruikt worden.

Door Diagnose Car zijn er ook nauwere contacten gelegd met de plaatselijke dealers van de verschillende merken. Op het moment dat een auto in een school terecht komt, wordt de dealer in de buurt op de hoogte gebracht en is er onderling contact. Leerlingen krijgen op deze manier een beter beeld van de auto-industrie en dealers leren potentiële werknemers kennen. Bij technische problemen is het ook de bedoeling dat de scholen in eerste instantie contact opnemen met de plaatselijke dealer.

De auto’s in Diagnose Car

 • Citroën C5 HDI 21
 • Citroën C4
 • Citroën C-Zero 2x
 • Ford S Max (Met LPG, Bigas)
 • VW Polo Bluemotion TDI
 • Volvo XC60 D5
 • Volvo S40 New 1,6 (met LPi)
 • Volvo S60
 • Volvo S40
 • Renault Clio
 • Renault Twizy
 • Honda CRV
 • Honda Civic
 • Opel Astra Twintop (met LPi)
 • Opel Astra Twintop
 • Peugeot 307
 • Opel Astra
 • Vauxhall Astra
 • Opel Saturn
 • BMW 1
 • BMW 316d
 • Fiat Punto
 • Audi A1, 2x
 • Mini Clubman
 • Toyota Auris Hybride
 • Hyundai i40
 • Hyundai i20
 • Kia Forte LPI Hybrid
 • Suzuki Swift
 • Mercedes A-klasse
 • Ford Ka
 • Dacia Lodgy

Diagnoseapparatuur in Diagnose Car

Merkspecifieke diagnoseapparaten (Volvo, Opel, Renault, VW, Ford, Fiat, Toyota, Honda, Suzuki, BMW, Mini, Hyundai)

2 breakoutboxen (BAP54 exotest)
6 Texa van TAE
5 megamacs 66 van Hella-Gutmann
3 KTS 540 van Bosch
3 Würth WOW!
5 Delphi van Doyen

De toekomst van Diagnose Car

Diagnose Car is uit op permanente verbetering en verankering van het project in de scholen en bij de projectpartners. De nood aan nieuwe wagens blijft onverminderd. De wagens van het eerste uur zijn aan vernieuwing toe. Om continuïteit te blijven voorzien is een wissel noodzakelijk.
Tijdens een tweejaarlijkse evaluatie toetsen we de perceptie van alle stakeholders af. Hieruit vloeien heel wat actiepunten voort die onze aandacht vragen. Zo staan volgende veranderingen op de agenda:

 • Vanaf september 2015 zullen de wagens gedurende 5 maanden in elke school verblijven (ipv 10 weken). Wat een kritische massa van 36 voertuigen vraagt. Deze schaalvergroting is vooral bedoeld om een groter effect te behalen met het Diagnose Car materiaal.
 • Diagnose Car zorgt voor meer en beter inzetbaar didactisch materiaal
 • Diagnose Car verhoogt de didactische waarde van de ingezette voertuigen

Bovendien blijft Diagnose Car op zoek naar de nieuwste technologieën en faciliteert de introductie ervan in de Vlaamse scholen.

Contactpersoon Diagnose Car

Dirk Goyvaerts
coördinator
TSM Mechelen
Dirk.goyvaerts@diagnosecar.be
0474 52 47 14

Persbericht downloaden