News

Jonge leerlingen brengen een elektrische auto weer tot leven


Eigenlijk was de elektrische Citroën C-Zero die Citroën Belux aan de Technische School Mechelen (TSM) had geschonken, goed voor de schroothoop: de linkerflank was zwaar beschadigd! De leerlingen van het 5e jaar Carrosserie hebben de auto echter weer perfect in orde gebracht zodat hij nu, in het raam van het project Diagnose Car, ter beschikking kan worden gesteld van andere scholen in Vlaanderen.

Uit voor de hand liggende veiligheidsoverwegingen werk je niet zonder degelijke voorbereiding aan een elektrische wagen, ongeacht of je nu de aandrijflijn of de carrosserie onder handen moet nemen. Saïd Ibrahimi, lesgever aan de TSM, legt uit dat het batterijpack, dat meer dan 200 kilo weegt, eerst uitgebouwd moest worden. “Die operatie is door drie leraars autotechniek van onze school uitgevoerd en daarbij volgden ze nauwlettend alle veiligheidsprocedures van Citroën.” Zodra de auto spanningsvrij was, konden de leerlingen hem onder handen nemen. Daarbij moesten ze op hun beurt bijzonder voorzichtig te werk gaan, meer bepaald door geïsoleerd gereedschap te gebruiken. Om de complexe laswerken tot een goed einde te kunnen brengen, hadden de leerlingen bovendien eerst een opleiding ‘Nieuwe lastechnieken’ aan het Educam, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector, gevolgd. "Het opnieuw uitlijnen van de auto, die tijdens een testrit bij een ongeval betrokken was geweest, was eveneens een moeilijke klus,” gaat Saïd Ibrahimi voor. Omdat de mallen voor de C-Zero niet beschikbaar waren, moesten de gerepareerde elementen op hun plaats gemonteerd worden zoals dat een twintigtal jaar geleden gebeurde, door manuele metingen uit te voeren!
Die opdracht heeft niet alleen de leerlingen van de TSM een bijzonder nuttige praktijkkennis op het vlak van uitdeuken, uitlijnen en lassen bijgebracht, maar bleek ook bijzonder positief voor Citroën Belux. Via FEBIAC verleent die constructeur zijn steun aan de opleiding van leerkrachten en biedt hij stageplaatsen aan voor leerlingen uit het technische- en beroepsonderwijs. “Dit is echt een operatie waarbij iedereen wint,” stelt Anouk Van Vliet, communicatiedirecteur van Citroën Belux. “Onze concessiehouders zijn voortdurend op zoek naar hooggeschoold personeel en met zulke initiatieven hopen we bij jongeren belangstelling voor een job in de autosector te wekken.
De C-Zero die de leerlingen van de Technische School Mechelen weer in orde gebracht hebben, zal in heel Vlaanderen van school tot school gaan. In het raam van Diagnose Car is de auto al naar een Gentse school vertrokken waar de leerlingen zich nu met elektrische auto’s vertrouwd kunnen maken. Diagnose Car is een project dat via Job On Wheels door FEBIAC ondersteund wordt en dat het mogelijk maakt om gratis moderne auto’s ter beschikking te stellen van de Vlaamse scholen, samen met de bijhorende diagnoseapparatuur. Op die manier zijn de ateliers waar de leerlingen hun beroep leren, helemaal mee met de modernste techniek.