News

"De deur durven openduwen ..."


Philippe Denis, 46 jaar, is al 11 jaar werkplaatsleider bij Opel Declerc in Naninne (Namen). Wij praatten met hem over het beroep van automecanicien. Een beroep dat constant verandert, maar dat jongeren ook mooie kansen biedt als ze maar goed opgeleid zijn en zich echt willen inzetten.

Als werkplaatsleider van deze belangrijke Opel concessie bij Namen ziet Philippe heel wat jonge stagiairs en beginnende collega's komen en gaan. Hij maakt een scherpe analyse van het beeld dat diezelfde jongeren hebben van het beroep van automecanicien. "Het imago van dit beroep bij de jongeren moet dringend worden opgepoetst. Zij zien het al te vaak als een vuil en weinig aantrekkelijk vak waarvan de beoefenaars de hele dag met de handen onder de olie zitten. Wat zij niet of onvoldoende beseffen, is dat het beroep ingrijpend veranderd is. De mechaniek zoals papa die kende, bestaat niet meer. De dag van vandaag staat de elektronica centraal, zelfs in de kleine Corsa. Het is een boeiend vak dat echt jobkansen biedt."

Jongeren die automecanicien willen worden, raadt Philippe Denis aan een goede opleiding te volgen. "Alles gaat veel sneller dan vroeger en het is bijna onmogelijk geworden om zonder voorkennis te beginnen, aan de onderkant van de ladder. Tot voor enkele jaren kon ik de tijd nemen om hier en daar iets uit te leggen aan een beginnende mecanicien. Vandaag ligt dat veel moeilijker omwille van de rentabiliteit. Je moet over een solide kennis beschikken en bereid zijn je voortdurend bij te scholen". Volgens Philippe beseffen te veel jongeren niet goed dat het werk en de school verschillende werelden zijn. Volgens hem zou er veel meer contact moeten zijn tussen beide: "de theorie van de school is nodig, maar je moet de onderdelen absoluut met de handen kunnen aanraken".

Philippe wijst nog op een andere vaststelling: "heel wat jongeren voelen zich onzeker en zijn bang om naar een concessie te gaan, hetzij als stagiair, of om na hun studie te solliciteren. Zij moeten weten dat concessies geschoold personeel nodig hebben, zowel voor mechaniek als voor carrosserie, en dat zij geregeld dergelijke jongeren aanwerven. In de werkplaats zie je snel of een jongere het vak in de vingers heeft. Hij moet door zijn werk ook bewijzen dat hij gemotiveerd is. De oudere collega's zullen dat merken en hem op weg helpen."

De boodschap van Philippe Denis voor jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs is duidelijk: "kom, wees niet bang. Je moet de deur van de garages durven openduwen. Het beroep van mecanicien verandert, maar biedt nog altijd goede perspectieven."