News

BMW-groep: concrete ondersteuning voor technische en beroepsscholen


De studenten van het Sint-Jozefsinstituut in Etterbeek (Brussel) krikken hun praktische kennis op dankzij de BMW-groep.

Het beroep van autotechnicus trekt ook in 2015 te weinig studenten aan. BMW Group Belux is zich bewust van dat probleem en ondersteunt al enkele jaren opleidingen tot autotechnicus in het middelbaar en hoger onderwijs. Dit jaar werkt het Sint-Jozefsinstituut van Etterbeek samen met BMW Group Belux. De leerlingen volgen cursussen in het opleidingscentrum van BMW Group Belux en voeren stages uit bij lokale BMW-concessies.

Een van de ondersteuningsacties die BMW Group Belux heeft opgestart om meer studenten aan te trekken naar autotechnische opleidingen schuilt in een partnerschap tussen scholen en concessies. Zo krijgen de leerkrachten didactische ondersteuning en worden er gemeenschappelijke acties gevoerd op nationaal, sector- en schoolniveau. Na een eerste ervaring met Nederlandstalige scholen, die erg positief verlopen is, werd in 2015 de beslissing genomen om de actie uit te breiden naar het Franstalige onderwijs. Het Sint-Jozefsinstituut in het Brusselse Etterbeek bijt de spits af bij de Franstalige scholen, in het bijzonder voor de leerlingen van het zesde jaar Automobile Qualification.

De inhoud van de cursussen beantwoordt aan het opleidingsprogramma en kan rechtstreeks worden toegepast op de praktijk dankzij het didactische materiaal dat BMW Group Belux ter beschikking stelt. De studenten automechanica krijgen gedurende enkele weken theoretische opleidingen in het nieuwe opleidingscentrum van BMW Group Belux te Bornem. Daarna volgen ze twee weken stage bij een BMW-concessiehouder in de omgeving van Brussel.

"We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe talenten, in het bijzonder wat de technische beroepen in de autosector betreft. Het blijft moeilijk om kandidaten te vinden die voldoende opleiding hebben genoten", aldus Pierre De Canniere, Retail HR en Training Manager van BMW Group Belux. "BMW Group Belux wil de banden met het onderwijs aanhalen om de talenten van morgen de kans te geven zich te ontplooien en te ontwikkelen tot enthousiaste en competente werknemers voor onze sector."

"Technische scholen en ondernemingen hebben er alle belang bij om samen te werken aan een betere toekomst voor hun studenten", bevestigt Patrick Lambrecht van het Sint-Jozefsinstituut. "Onze school wil zich opwerpen als een toonbeeld van samenwerking tussen de privésector en het onderwijs, zodat onze leerlingen worden opgeleid in functie van de verwachtingen van hun toekomstige werkgevers."