News

Audi-onderzoeksauto 'Jack' demonstreert sociale vaardigheden


De nieuwste onderzoeksauto Audi A7 piloted driving concept, bijgenaamd 'Jack', heeft geleerd om complete rijhandelingen op de snelweg niet alleen zelfstandig uit te voeren, maar daarbij vooral ook rekening te houden met andere weggebruikers. 'Jack' hanteert een in alle omstandigheden gepaste, veilige en bijzonder interactieve rijstijl, m.a.w. de onderzoeksauto heeft sociale vaardigheden.


Audi ontwikkelt zijn onderzoeksauto's voor autonoom rijden continu verder. 'Jack', zoals de 'Audi A7 piloted driving concept' intern genoemd wordt, rijdt nu nog natuurlijker. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop hij omgaat met risicovolle situaties. Zo houdt 'Jack' bijvoorbeeld iets meer zijdelingse afstand aan tot vrachtwagens bij het inhalen en geeft hij via de richtingaanwijzers en door de wegmarkering te naderen aan dat hij van rijstrook gaat wisselen – net zoals een menselijke bestuurder dat zou doen om zijn intenties kenbaar te maken aan de andere weggebruikers.

De coöperatieve instelling van 'Jack' wordt bijzonder duidelijk wanneer bijvoorbeeld andere voertuigen op de snelweg willen invoegen. Afhankelijk van het gekozen rijprofiel beslist de onderzoeksauto dan of hij moet versnellen of remmen om de verkeerssituatie voor alle deelnemers harmonieus te laten verlopen. Nog een nieuwigheid: naar wens berekent het navigatiesysteem een route waar maximaal autonoom gereden kan worden.

Het brein achter het autonome rijden is het centrale regelapparaat voor de bijstandssystemen, kortweg zFAS (zentrales Fahrerassistenzsteuergerät). Dat maakt gebruik van de modernste uiterst performante processoren om de signalen van alle sensoren in real time te analyseren en een omgevingsmodel te genereren dat de actuele verkeerssituatie zo precies mogelijk weergeeft. Op basis daarvan kan het zFAS nakende manoeuvres vooraf berekenen – als het ware een blik in de toekomst werpen.

Autonoom rijden verhoogt de veiligheid, maakt een efficiënter gebruik van de verkeersinfrastructuur mogelijk en biedt meer comfort voor de bestuurder.