News

Politici testen semiautonome wagens


Als we verzekeraar Aon mogen geloven, zal de veralgemening van de autonome wagen op onze wegen, voorzien tegen 2040, negen ongevallen op tien vermijden. Daardoor zou de premie voor de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders wel eens fors kunnen dalen. Idem dito trouwens voor de activiteiten van verzekeringsmaatschappijen want verkeersongevallen vertegenwoordigen maar liefst 47 procent van hun werk.

Niet minder dan 35 semiautonome voertuigen reden van Diegem (Vlaams-Brabant) naar Bornem en terug naar hun vertrekplaats. Het was de allereerste test met autonome voertuigen in ons land die werd georganiseerd door een verzekeringsmaatschappij. Tijdens deze demonstratie reden de wagens in colonne, per groep van vijf en achter elkaar. Ministers voor mobiliteit François Bellot (MR, voor de federale regering) en Ben Weyts (N-VA, voor Vlaanderen) namen deel aan het evenement om meer inzicht te krijgen in de werking van deze technologie.

Met deze demonstratie wilde verzekeraar Aon het potentieel van semiautonome voertuigen met doorgedreven rijhulpsystemen in kaart brengen. Ook was de demonstratie bedoeld om te bepalen welke elementen noodzakelijk zijn voor een veilige introductie van deze autonome voertuigen op onze wegen.

Voor deze onuitgegeven test stelden diverse automerken, zoals Audi, BMW en Toyota, enkele modellen uit hun gamma ter beschikking. Een vergelijkbare test die in maart van dit jaar plaatsvond in Nederland had geen incidenten veroorzaakt.

Volgens Vlaams minister voor mobiliteit, Ben Weyts, bieden autonome voertuigen aanzienlijke voordelen voor de verkeersveiligheid. "90 procent van de ongevallen zijn namelijk te wijten aan menselijke fouten. En hoe je het ook draait of keert, computers zijn betere bestuurders. Ze houden zich aan de regels, drinken niet en raken niet vermoeid, verstrooid of afgeleid. Bovendien reageert een computer veel sneller."

Federaal minister voor mobiliteit, François Bellot, onderstreepte van zijn kant dat België bij de eerste Europese landen moet zijn om frequentere tests met autonome voertuigen toe te laten. Daartoe zullen we binnenkort een wetsvoorstel moeten opstellen dat een soepel kader bepaalt voor tests met autonome voertuigen. Dat kader moet bovendien een maximale veiligheid verzekeren voor alle weggebruikers.

"De technologie evolueert alsmaar sneller en het is dan ook belangrijk dat wij, als regering, het principe learning by doing op een pragmatische wijze toepassen. We moeten praktijktests in reële omstandigheden meer en meer stimuleren. Vervolgens moeten er regels komen op Europees niveau," bevestigde de federale minister. François 

Bellot voegde eraan toe dat er op 1 oktober een bepaling rond de minimale afstand tussen voertuigen zou worden toegevoegd aan het verkeerswetboek, specifiek met het oog op dergelijke tests.

Voorstanders van autonoom rijdende voertuigen leggen de nadruk op voordelen zoals de veiligheid, het lagere brandstofverbruik en het vloeiender verkeer. Alleen moet de bestuurder ook voldoende vertrouwen hebben in zijn wagen en moet hij akkoord gaan om diverse elektronische parameters met zijn verzekeraar te delen door middel van een zwarte doos. De vraag is of hij überhaupt nog de keuze zal krijgen...