U bent hier  ›Home› Job on Wheels voor leerkrachten en leerlingen

In nauwe samenwerking met EDUCAM en met de departementen Onderwijs van de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap, biedt Job on Wheels vanaf dit schooljaar al een pakket aan didactisch materiaal. Hiervoor gaan wij uit van het principe van ‘blended learning’ waarbij theorie en praktijk elkaar naadloos aanvullen.

In de eerste plaats zijn er de lesboeken auto-elektriciteit en elektronica. 70 scholen hebben hiervoor een aanvraag ingediend en ontvangen voor hun leerkrachten en leerlingen een state-of-the-art syllabus. Leerkrachten uit elke deelnemende school krijgen bovendien een driedaagse opleiding van EDUCAM om dit lessenpakket optimaal te leren gebruiken.

Als aanvulling op deze syllabi bieden wij de scholen ook didactische koffers om de theorie uit de lesboeken meteen te testen in de praktijk. Al doende leert men immers het best.

Tot slot krijgen de scholen via de site www.autowebtraining.be toegang tot een hele reeks e-learningprogramma’s. Niet minder dan 17 verschillende thema’s over auto-elektriciteit en –elektronica komen er aan bod. Elke module kan afzonderlijk behandeld worden. Dit e-learning aanbod is voor veel studenten meteen de eerste kennismaking met deze manier van leren die in de automobielsector zelf steeds belangrijker wordt en die ook later in het professionele leven de norm zal zijn.

Dankzij de samenwerking met de genoemde partners biedt het nog jonge initiatief Job on Wheels dus al meteen een heel aantal pasklare en toekomstgerichte antwoorden. Dat is de meerwaarde die wij met dit initiatief willen brengen! En wij danken de deelnemende scholen alvast voor hun enthousiaste reacties op ons aanbod.